De eerste producten vanuit Lekker Landschap gereed!

Het Schippershuis is deelnemer in het project Lekker Landschap Kromme Rijn (www.lekkerlandschap.nl), geïnitieerd door landschapscoördinator Walter Jaaltink van gemeente Bunnik en mede gefinancierd door Leader.

Doel van het project is om boeren te stimuleren weer landschapselementen aan te planten rondom hun weilanden, zodat de landschappelijke variatie en biodiversiteit weer terug komt, zoals we die vroeger kenden in het KrommeRijn gebied. Om dit voor elkaar te krijgen is het belangrijk dat landschapselementen ook in deze tijd weer economisch rendabel kunnen zijn.

In het project ontwikkelen we in samenwerking met productontwikkelaar en wilde kruidenexpert Laurette Slobbe van Florae, enkele houdbare voedingsproducten gebaseerd op inheemse plantensoorten die voor zouden kunnen komen in dergelijke landschapselementen: een drinkbouillon, een kruidenhoning en een specerijenmix. Hanneke en ik hebben vanuit Het Schippershuis en Eric Hees vanuit Rozenbotteltuin De Put de teelt en verwerking van de planten voor deze pilot-producten verzorgd vanaf 2020. Inmiddels zijn wij met Het Schippershuis, mede door dit project, ook een echte verwerkingslocatie geworden voor lokale oogst.

Enkele grondeigenaren planten inmiddels via het project nieuwe renderende landschapselementen aan in samenwerking met Gert Jan Jansen van Adviesbureau Renderend Landschap, partnerorganisatie van Florae.

Esmee Keuren, ontwerper en bekend van de blog lekkerduurzaam.nu, ontwikkelt voor Lekker Landschap de branding, online aanwezigheid en etiketten. Esmee en haar partner Marcel Nicolaas helpen tevens met de vermarkting van de producten vanuit hun bedrijf Seats2Meet in Utrecht.

Met elkaar, vanuit allerlei verschillende disciplines en achtergronden, maar met een gedeelde bezieling voor het doel van het project, doen we zo ervaring op met ontwerp, aanleg en onderhoud van biodiverse landschapselementen die erop gericht zijn een additief inkomen te genereren voor de boer. Ook oefenen we met gerichte productontwikkeling en ontwikkelen we de benodigde lokale en kleinschalige verwerkingstechnieken. Tegelijk bouwen we aan een korte, lokale keten in de KrommeRijn streek voor teelt, verwerking en afzet van Lekker Landschap producten, zodat de resultaten ook na het project geborgd worden. Het Schippershuis speelt daarin een belangrijke rol als trekker.

De lessons learned worden vanuit het Lekker Landschap project uiteindelijk als open source aangeboden voor een breder publiek, waarbij we hopen dat het ook andere partijen en andere regio’s stimuleert nieuwe rendabele landschapselementen aan te leggen. We houden je op de hoogte!

Laat een reactie achter