Ontwerpdag Schippershuis Voedselbos locatie Het Lange Broek

 

Op 12 oktober 2019 vond er een ontwerpdag plaats om vorm te geven aan het Schippershuis voedselbos op de thuislocatie Het Lange Broek. Joyce heeft in 2018/2019 met enorm veel plezier een permacultuur jaaropleiding gevolgd bij Martijn Ballemans van PuurPermacultuur. Zeven mede-studenten hebben op deze ontwerpdag input gegeven voor het schetsontwerp voor locatie Het Lange Broek.

Op excursie in aangrenzend natuurgebied Het Lange Broek met Hanneke Hietink, voor een goed begrip van de natuurlijke en landschappelijke context

Rondleiding en context

Vele factoren spelen een rol bij het maken van een ontwerp voor een voedselbos. Denk aan ligging ten opzichte van de zon en heersende windrichting, bodemsoort, neerslagpatroon, watervoorzieningen, doelstellingen van het bedrijf/de initiatiefnemer, gewenste logistieke systemen, inpassing in het landschap et cetera et cetera. Door de creatieve kracht van een diverse groep mensen aan te boren, elk met hun eigen achtergrond, perspectief, ervaring en expertise, kan deze complexiteit beter getackled worden. Deze ontwerpdag had dan ook als doel om zoveel mogelijk inzichten en ideeën te verzamelen met de aanwezigen die het ontwerp kunnen verrijken. En daarnaast was het natuurlijk een gezellig weerzien!

De dag startte met een uitgebreide presentatie en rondleiding van Hanneke en Joyce, initiatiefnemers van het voedselbos. Op deze manier schetsen ze een tastbaar beeld van de context van het project en de organisatie.

 

Eigen locatie-onderzoek en dan tekenen maar!

Na presentatie en rondleiding gaan de deelnemers zelf buiten ervaren en onderzoeken als startpunt voor hun ontwerpactiviteiten

Om zoveel mogelijk ideeën te vangen en niet in een "tunnelvisie" te geraken, werden groepjes van twee gevormd die elk hun eigen ideeën opdeden en uitwerkten.

Na een eigen locatie-onderzoek van de deelnemers, gingen de duo's aan de slag met pen, papier en stiften. Er werd hard gewerkt!

Presentaties en leren van elkaars inzichten en ideeën

Aan het einde van de dag werden in totaal vier schetsontwerpen gepresenteerd met toelichting en ruimte voor verdiepende vragen. De ontwerpen waren behoorlijk verschillend, en vaak mooi aanvullend. De toelichting was minstens zo belangrijk, omdat deze goede ideeën gaf over specifieke aandachtspunten op deze plek en hoe deze wellicht aangevlogen kunnen worden.

Het verwachte vervolg...

In de loop van 2020 zal het ontwerp definitief gemaakt worden, inclusief de noodzakelijke vergunningen. In de zomer, tijdens een droge periode om de grond zo min mogelijk te beschadigen, kan daarna het voorbereidende grondwerk gedaan worden. In de winter 20/21 kan vervolgens aangeplant worden. Deze fasering komt goed uit, omdat dan in 2020 extra aandacht naar de ingebruikname van de nieuwe Schippershuis voedselbos locatie De Groote Wijngaard kan gaan, die deze winter al wordt aangeplant.

   

Dank voor alle betrokkenheid en kadootjes!

Wat een mooie, fijne dag was het: Alle deelnemers enorm bedankt voor de inspiratie, ideeën en betrokkenheid!

 

Laat een reactie achter