Onze missie: Voedsel met liefde geteeld, bereid en gedeeld!

Menselijke maat en Rentmeesterschap

Wij zijn een agrarische onderneming met als belangrijkste doel het op duurzame wijze produceren van gezond en betaalbaar eten voor de lokale markt. Wij zien dat de gangbare agrarische methoden niet meer toereikend zijn hiervoor en kiezen daarom voor alternatieve wijzen van voedselproductie en een ander bedrijfsmodel. Niet per se nieuw, want veel aspecten zijn gebaseerd op wijsheid en ervaring uit het verleden. Ze brengen de menselijke maat en het rentmeesterschap voor de schepping weer terug in het systeem.Ā  Daarmee sluiten wij ons aan bij een groeiende groep "toekomstboeren", die willen helpen de weg vrij te maken voor een volledig duurzame, natuur-inclusieve standaard voor de agrarische sector.

 

Kleinschaligheid als kracht

Wij zijn ervan overtuigd dat kleinschaligheid economisch haalbaar en vaak zelfs ook wenselijk is in onze veranderende samenleving. Lokale netwerken van voedselproductie en afzet vormen daarbij de kern. Met deze kleinschaligheid krijgen fysieke arbeid, klein (hand-)gereedschap en kleine, lichte machines, in combinatie met diepe kennis van de ecologie op het bedrijf, weer een plezierige hoofdrol voor de boer(-in). Er ontstaat weer extra en zingevende werkgelegenheid waarin mensen eindeloos kunnen blijven leren en groeien. Dit type boerenbedrijf verrijkt de natuur en omgekeerd. Stikstofkwesties, CO2 uitstoot, fossiele brandstoffen en afnemende biodiversiteit zijn geen thema. En de sterk gereduceerde kosten voor assets (met name machines en gebouwen) en inputs (in de reguliere landbouw met name kunstmest en bestrijdingsmiddelen) compenseren in dit bedrijfsmodel de lagere omzet (in vergelijking met grootschalige ondernemingen) en hogere arbeidskosten. Een "lean approach" šŸ™‚ ?

 

Bekende en nieuwe eetbare soorten

We werken vanuit Het Schippershuis op twee locaties van in totaal anderhalve hectare aan kleinschalige commerciƫle biologische voedselproductie in verschillende vormen, van moestuin tot voedselbos, om bekende en minder bekende soorten groenten en fruit te oogsten, verwerken en verkopen.

 

Pionieren

2020 en 2021 staan in het teken van aanleg en opbouw van teelten en van de organisatie. In tegenstelling tot de beeldvorming die soms plaatsvindt in de media, zijn voedselbossen veel werk in aanleg en onderhoud, zowel fysiek als qua management in hun complexiteit met een vaak grote hoeveelheid soorten en ingewikkelder markten. Er zijn weinig voorbeelden nog van economisch succesvolle kleinschalige landbouwbedrijven met een vergelijkbare vorm als de onze, en dat betekent dat we niet zomaar een goed bedrijfsmodel kunnen "kopiĆ«ren". We nemen daarom de tijd om rustig op te bouwen en te leren, in feite vanuit een pioniersrol. Daarbij verwachten we zeker al enige afzet van producten te doen, maar in 2020/21 hoeven we er nog niet van te leven. Een goede basis creĆ«ren voor de toekomst vinden we hoofdzaak.Ā  Onze doelstelling is om vanaf 2022/2023 goed en economisch rendabel te kunnen draaien.

 

Samen leren, bereiden en delen

We betrekken graag onze klanten en geĆÆnteresseerden bij de manier waarop een diversiteit aan voedsel lokaal geteeld en lekker bereid kan worden en organiseren daarom af en toe activiteiten zoals een workshop of een proeverij. We streven dan naar een fijne ambiance waar zingeving gevoeld wordt en mensen zich weer ten diepste verbonden kunnen voelen met elkaar en met hun natuurlijke omgeving.

 

Kortom: Voedsel met liefde geteeld, bereid en gedeeld!

Team

Teamfoto

Joyce

Initiatiefnemer en eigenaar Het Schippershuis, coƶrdinator teelt en verwerking van de oogst

Johan

Mede-eigenaar Het Schippershuis, aanleg en installatie van tuinkeukens op locatie

Yvonne

Vaste kracht op Het Schippershuis in moestuin en voedselbos, teelt en verwerking van oogst tot heerlijke producten.

Silke en Tim

Initiatiefnemers Sillyway events

Simone

Tuinkok via Sillyway events

 

En niet te vergeten hond Piet en onze toekomst Joshua en Olivia

Nieuws en tips ontvangen?

Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief.
!
!
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.