Moestuin

In de winter van 2018/2019 hebben we een grote ingreep gedaan om van onze verwaarloosde en dus verwilderde achtertuin een productieve en mooie moestuin te maken.

kasje moestuin

De moestuin is nu nog zo'n 260 m2 en zal stapsgewijs worden uitgebreid. De tuin kent verschillende elementen: 15 bedden voor productie van voornamelijk eenjarige groenten, een "kruidenheuvel", een vijver voor watergroenten (in aanbouw), daaromheen enkele bedden met vaste groenten zoals eeuwig moes en aardperen, en een kasje voor opkweek, voor enkele kasplanten zoals tomaten en paprika, en voor wat winterteelt.

bloeiende capucijners

We gaan uit van permacultuur principes in onze teelt. Zo mag de aarde niet met de voeten getreden worden om compactie te voorkomen en het bodemleven zo gezond mogelijk te houden. Ook bedekken we de aarde waar mogelijk met stro of maaisel of groenteresten om het bodemleven te beschermen, te voeden en om haar vochthuishouding te faciliteren (lees ook: minder sproeien).

We spitten dus ook niet in onze moestuin. Dat klinkt wellicht voor sommigen als een bijzonder besluit aangezien we op kleigrond telen en een gangbare overtuiging is dat het vrijwel onmogelijk is op klei te telen zonder spitten. We gaan ervan uit dat als we de bodem niet betreden, en als we genoeg organisch materiaal in de bodem brengen door voortdurend materiaal op de toplaag toe te voegen, wat vervolgens door het bodemleven in de grond wordt gebracht, we uiteindelijk ook op de klei een voldoende kruimelige structuur zullen hebben voor goede teelt.

Grond schippershuis

We gebruiken als voeding voor de bodem rijpe compost op de bedden (biokultura en eigen compost) en waar nodig en mogelijk kruidenaftreksels of compostthee voor een extra boost. Uitgangspunt daarbij is dat we zoveel mogelijk het bodemleven stimuleren en verzorgen, die vervolgens op hun beurt weer zorgen voor gezonde leefomstandigheden en voeding voor de planten.

parende lieveheersbeestjes

We gebruiken principieel geen bestrijdingsmiddelen die schadelijk zijn voor bodemleven en/of insekten. Wel proberen we door het creëren van een habitat voor natuurlijke vijanden van schadelijke insekten (zoals bijvoorbeeld lieveheersbeestjes, padden, spinnen en vogels) een gezonde balans in het systeem te creëren. We accepteren hierbij dat er af en toe wat schade zal zijn en calculeren dit in bij de planning.

polycultuur in moestuin

Met betrekking tot de teelt zetten we in op zoveel mogelijk zogenaamde polyculturen: planten worden "door elkaar" in de bedden geplaatst op minder of meer gestructureerde wijze. Reden daarvoor is dat plagen en ziekten minder kans hebben breed aan te slaan en dat sommige planten elkaar specifiek versterken en/of vijanden uit de buurt houden. Rotatie of wisselteelt schijnt in dit geval ook niet meer nodig te zijn door de hoge diversiteit. We zullen ontdekken of dat inderdaad waar is!

Daarnaast hebben we ook meer gangbare bedden om voldoende productie te kunnen maken (want dat werkt gewoonweg sneller dan polyculturen...)

bij op kamilleDe moestuin is net als de andere onderdelen van ons voedselland niet alleen bedoeld voor productie, maar ook als oefen- en demonstratieplek. We organiseren daarom af en toe ook educatieve activiteiten om de vele aspecten van voedselproductie te ervaren voor jong en oud.

In de loop van 2020 verwachten we dat onze oogst voor het eerst lokaal te verkrijgen is voor particulieren, lokale winkels en restaurants.

 

Wil je straks één van onze eerste klanten worden: Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en actuele activiteiten of verken onze activiteitenpagina.

 

Als je een educatieve of culinaire bijeenkomst wilt organiseren op een mooie locatie, neem dan eens contact op met ons en we dan kijken we of we daarin samen kunnen werken!

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws en tips ontvangen?

Schrijf je dan hier in.
!
!
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.