Moestuin

In de winter van 2018/2019 hebben we een grote ingreep gedaan om van onze verwaarloosde en dus verwilderde achtertuin een productieve en mooie moestuin te maken.

kasje moestuin

De moestuin is nu nog zo'n 260 m2 en kent verschillende elementen: 15 bedden voor productie van voornamelijk eenjarige groenten, een "kruidenheuvel", een vijver voor watergroenten (in aanbouw), daaromheen enkele bedden met vaste groenten zoals eeuwig moes en aardperen, en een kasje voor opkweek, voor enkele kasplanten zoals tomaten en paprika, en voor wat winterteelt.

bloeiende capucijners

We gaan uit van permacultuur principes in onze teelt. Zo mag de aarde niet met de voeten getreden worden om compactie te voorkomen en het bodemleven zo gezond mogelijk te houden. Ook bedekken we de aarde waar mogelijk met stro of maaisel of groenteresten om het bodemleven te beschermen, te voeden en om haar vochthuishouding te faciliteren (lees ook: minder sproeien).

We spitten dus ook niet in onze moestuin. Dat klinkt wellicht voor sommigen als een bijzonder besluit aangezien we op kleigrond telen en een gangbare overtuiging is dat het vrijwel onmogelijk is op klei te telen zonder spitten. We gaan ervan uit dat als we de bodem niet betreden, en als we genoeg organisch materiaal in de bodem brengen door voortdurend materiaal op de toplaag toe te voegen, wat vervolgens door het bodemleven in de grond wordt gebracht, we uiteindelijk ook op de klei een voldoende kruimelige structuur zullen hebben voor goede teelt.

Grond schippershuis

We gebruiken als voeding voor de bodem rijpe compost op de bedden (biokultura en eigen compost) en waar nodig en mogelijk kruidenaftreksels of compostthee voor een extra boost. Uitgangspunt daarbij is dat we zoveel mogelijk het bodemleven stimuleren en verzorgen, die vervolgens op hun beurt weer zorgen voor gezonde leefomstandigheden en voeding voor de planten.

parende lieveheersbeestjes

We gebruiken principieel geen bestrijdingsmiddelen die schadelijk zijn voor bodemleven en/of insekten. Wel proberen we door het creëren van een habitat voor natuurlijke vijanden van schadelijke insekten (zoals bijvoorbeeld lieveheersbeestjes, padden, spinnen en vogels) een gezonde balans in het systeem te creëren. We accepteren hierbij dat er af en toe wat schade zal zijn en calculeren dit in bij de planning.

polycultuur in moestuin

Met betrekking tot de teelt zetten we in op zogenaamde polyculturen: planten worden "door elkaar" in de bedden geplaatst op minder of meer gestructureerde wijze. Reden daarvoor is dat plagen en ziekten minder kans hebben breed aan te slaan en dat sommige planten elkaar specifiek versterken en/of vijanden uit de buurt houden. Rotatie of wisselteelt schijnt in dit geval ook niet meer nodig te zijn door de hoge diversiteit. We zullen ontdekken of dat inderdaad waar is!

bij op kamille

 

 

 

 

 

Nieuws en tips ontvangen?

Schrijf je dan hier in.
!
!
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.