Moestuin

 

kasje moestuin

Voor de productie van eenjarige of meerjarige groenten en bloemen hebben we inmiddels zo'n 1000m2 gereserveerd. De tuin kent verschillende elementen: Bedden voor productie van groenten en bloemen, enkele "kruidenheuvels", en kleine waterpartijen voor nuttige dieren zoals kikkers.

bloeiende capucijners

We gaan uit van permacultuur principes in onze teelt. Zo mag de aarde niet met de voeten getreden worden om compactie te voorkomen en het bodemleven zo gezond mogelijk te houden. Ook bedekken we de aarde waar mogelijk met stro of maaisel of groenteresten om het bodemleven te beschermen, te voeden en om haar vochthuishouding te faciliteren (lees ook: minder sproeien).

We spitten dus ook niet in onze moestuin. Dat klinkt wellicht voor sommigen als een bijzonder besluit aangezien we op kleigrond telen en een gangbare overtuiging is dat het vrijwel onmogelijk is op klei te telen zonder spitten. We gaan ervan uit dat als we de bodem niet betreden, en als we genoeg organisch materiaal in de bodem brengen door voortdurend materiaal op de toplaag toe te voegen, wat vervolgens door het bodemleven in de grond wordt gebracht, we uiteindelijk ook op de klei een voldoende kruimelige structuur zullen hebben voor goede teelt.

Grond schippershuis

We gebruiken als voeding voor de bodem rijpe compost op de bedden (biokultura en eigen compost) en waar nodig en mogelijk kruidenaftreksels of compostthee voor een extra boost. Uitgangspunt daarbij is dat we zoveel mogelijk het bodemleven stimuleren en verzorgen, die vervolgens op hun beurt weer zorgen voor gezonde leefomstandigheden en voeding voor de planten.

parende lieveheersbeestjes

We gebruiken principieel geen bestrijdingsmiddelen die schadelijk zijn voor bodemleven en/of insekten. Wel proberen we door het creëren van een habitat voor natuurlijke vijanden van schadelijke insekten (zoals bijvoorbeeld lieveheersbeestjes, padden, spinnen en vogels) een gezonde balans in het systeem te creëren. We accepteren hierbij dat er af en toe wat schade zal zijn en calculeren dit in bij de planning.

polycultuur in moestuin

Met betrekking tot de teelt zetten we in op zoveel mogelijk zogenaamde combinatieteelten en polyculturen: planten worden "door elkaar" in de bedden geplaatst op minder of meer gestructureerde wijze. Reden daarvoor is dat plagen en ziekten minder kans hebben breed aan te slaan en dat sommige planten elkaar specifiek versterken en/of vijanden uit de buurt houden. Ook maken we gebruik van de principes van rotatie of wisselteelt. Het is hierbij continue zoeken naar een werkbare balans tussen effectiviteit en efficiëntie.

bij op kamilleDe moestuin is net als de andere onderdelen van ons voedselland niet alleen bedoeld voor productie, maar ook als oefen- en demonstratieplek. We organiseren daarom af en toe ook educatieve activiteiten om de vele aspecten van voedselproductie te ervaren voor jong en oud.

 

 

 

 

Wil je regelmatig op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen en activiteiten bij Het Schippershuis: Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief of verken onze activiteitenpagina.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws en tips ontvangen?

Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief.
!
!
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.