Voedselbos

weiland met bestemming voedselbosWe hebben met Het Schippershuis het geluk dat ons land omringt wordt door land van onze buren, de familie Hietink, die dit hebben omgevormd tot natuur. Ruim 11 hectare natuur met bos, natuurlijk, bloemrijk grasland en waterpoelen. Voor een impressie daarvan, kijk ook eens op hun website: http://www.hetlangebroek.nl/

Samen met buurvrouw Hanneke ontstond in 2018 het idee om 5000m2 daarvan, aangrenzend aan de grond van Het Schippershuis, samen om te vormen tot voedselbos. In 2020 wordt het ontwerp definitief gemaakt en als het vergunningstraject naar wens verloopt verwachten we volgende winter (20/21) de eerste aanplant te kunnen doen.

In 2019 ontstond tevens de kans om samen te werken met een naburig landgoed, De Groote Wijngaard: ongeveer 10 minuten fietsen verderop. Inmiddels mag het Schippershuis ook daar 1 hectare voedselbos ontwikkelen, waarvan de eerste 3000m2 deze winter (jan-maart 2020) wordt aangepland. In dit artikel lees je meer over de eerste stappen.

Een voedselbos is eigenlijk landbouw en natuur ineen. In dit item uit Nieuwsuur wordt dat uitgelegd:

Joyce heeft het eerste rijtje frambozen aangeplant samen met Yvonne op locatie De Groote Wijngaard

Het voedselbos als landbouwsysteem is relatief nieuw, maar aan een sterke opmars bezig. Het ontwerp van een voedselbos moet rekening houden met de specifieke context van het bos. Uitdagingen in ons geval zijn bijvoorbeeld op locatie Het Lange Broek de hoge grondwaterstand (wij bevinden ons feitelijk in moerasgebied) en het landschappelijke beeld van het gebied met veel lange rechte percelen met greppeltjes ertussen als afwatering en omringende houtwallen. Op locatie De Groote Wijgaard is al een jong bos aangeplant. Verschillende waardevolle elementen daarin, zoals een verzameling mooie jonge eiken, willen we behouden en dat stelt specifieke eisen aan het ontwerp. Ook willen wij een voedselbos ontwikkelen dat commercieel haalbaar is. We werken daarom aan een ontwerp dat qua vormgeving en qua soorten past bij onze specifieke situatie en doelen. We hopen dat we daarmee als mede-pionieren in deze vorm van landbouw, weer meer extra leerervaringen kunnen creëren voor de sector én natuurlijk dat we een prachtige productieve omgeving neerzetten om lokaal een nog grotere variatie aan voeding te kunnen leveren.

 

Wil je meer weten over onze stappen en leerervaringen in dit proces of eens meedoen met één van onze activiteiten rondom de aanleg en ontwikkeling van het voedselbos, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en/of bekijk onze blogs en artikelen op de inspiratie pagina!

Nieuws en tips ontvangen?

Schrijf je dan hier in.
!
!
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.