Voedselbos

We hebben met Het Schippershuis het geluk dat ons land omringt wordt door land van onze buren, de familie Hietink, die dit hebben omgevormd tot natuur. Ruim 11 hectare natuur met bos, natuurlijk, bloemrijk grasland en waterpoelen. Voor een impressie daarvan, kijk ook eens op hun website: http://www.hetlangebroek.nl/

weiland met bestemming voedselbos

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen met buurvrouw Hanneke ontstond in 2018 het idee om 4000m2 daarvan, aangrenzend aan de grond van Het Schippershuis, samen om te vormen tot voedselbos. Op dit moment (zomer 2019) wordt het ontwerp gemaakt en als het vergunningstraject naar wens verloopt verwachten we komende winter de eerste aanplant te kunnen doen.

Een voedselbos is eigenlijk landbouw en natuur ineen. In dit item uit Nieuwsuur wordt dat uitgelegd:

Het voedselbos als landbouwsysteem is relatief nieuw, maar aan een sterke opmars bezig. Het ontwerp van een voedselbos moet rekening houden met de specifieke context van het bos. Uitdagingen in ons geval zijn bijvoorbeeld de hoge grondwaterstand (wij bevinden ons feitelijk in moerasgebied) en het landschappelijke beeld van het gebied met veel lange rechte percelen met greppeltjes ertussen als afwatering en omringende houtwallen. Ook willen wij een voedselbos ontwerpen dat commercieel haalbaar is. We werken daarom aan een ontwerp dat qua vormgeving en qua soorten past bij onze specifieke situatie en doelen. We hopen dat we daarmee als mede-pionieren in deze vorm van landbouw, weer meer extra leerervaringen kunnen creëren voor de sector én natuurlijk dat we een prachtige productieve omgeving neerzetten om lokaal een nog grotere variatie aan voeding te kunnen leveren.

We houden je op de hoogte van de stappen en leerervaringen in dit proces via blogs en artikelen op onze inspiratie pagina!

Nieuws en tips ontvangen?

Schrijf je dan hier in.
!
!
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.